นางสาวสุจินดา  เรืองภักดี ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั
นางสาวสุจินดา เรืองภักดี ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั
ประชุมพบปะเยี่ยมเยียน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ และพนักงาน
ประชุมพบปะเยี่ยมเยียน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ และพนักงาน
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2565 (ปลูกต้นทองอ
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ปลูกต้นทองอ
นางสาวจารี  สงเอียด  ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัต
นางสาวจารี สงเอียด ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัต
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะประจำหมู่บ้าน (ศาลาอเนกประส
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะประจำหมู่บ้าน (ศาลาอเนกประส