Username :
Password :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาษ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ. ๑๕๐-๐๐๖ บ้านสวนทุเรียน ม. 2
   
 

 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.๔. ๑๕๐-๐๐๖ จากสายถนนวนทุเรียน กม.๐+๐๐๐ ถึงสายถนนสวนทุเรียน กม.๑+๗๕๕ หมู่ที่ ๒ บ้านสวนทุเรียน ตำบลควนเกย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๕๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๓๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาชุมทอง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศสายถนนสวนทุเรียน_250322_112844.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2565 เวลา 11:23 ผู้เขียนโดย admin