Username :
Password :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
   
 

 ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV_220422_135900.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ_0_220422_135900.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ แบบ บก 06_1_220422_135900.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2565 เวลา 13:55 ผู้เขียนโดย admin