Username :
Password :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนสวนทุเรียน หมู่ที่ ๒
   
 

 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ ถ. ๑๕๐-๐๐๖  ถนนสวนทุเรียน บ้านสวนทุเรียน หมู่ที่ ๒

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ถนนสวนทุเรียน_280422_141755.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2565 เวลา 14:14 ผู้เขียนโดย admin