Username :
Password :

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
 ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกรมอุตินิยมวิทยา เรื่อง พายุ -อัสนี บริเวณอ่าวเบงกอล ฉบับที่ 9 (98/2565)
   
 

 

 

📢📢#ประกาศกรมอุตินิยมวิทยา เรื่อง พายุ -อัสนี บริเวณอ่าวเบงกอล ฉบับที่ 9 (98/2565)

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:33 ผู้เขียนโดย admin