Username :
Password :

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
 ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรม เดินวิ่งเพื่อน้อง
   
 

 

 

💥💥#ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลเขาชุมทอง #ด้วยโรงเรียนวัดปลายสระ ร่วมกับ #องค์กรบริหารส่วนตำบลควนพัง ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และคณะครู #ได้กำหนดจัดกิจกรรม เดินวิ่งเพื่อน้อง🥇🏆 #ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 #เริ่มเวลา 06.00 น.
#วัตถุประสงค์เพื่อระดมระทุนในการขุดเจาะบาดาล และกิจกรรมกินเลี้ยงน้ำชาเพื่อพัฒนาการศึกษา ในวันเดียวกัน (รับเลี้ยงตลอดวัน) 👇👇
#หากท่านใดต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่งเพื่อน้อง และกิจกรรมกินเลี้ยงน้ำชาเพื่อพัฒนาการศึกษา #สามารถสั่งจองเสื้อได้ตามแบบฟอร์มหรือสมทบทุน #ผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขาร่อนพิบูลย์ #ชื่อบัญชี เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์โรงเรียนวัดปลายสระ #บัญชีเลขที่ 020258370871 แจ้งหลักฐานการโอนได้ที่ นางฉัตราภรณ์ ช่วยเรือง 📲โทร/ID LINE 098-6259191

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 16:58 ผู้เขียนโดย admin